Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Adaptační klub Sluníčko - lekce 7 - 15:00
28 1
Návštěva knihovny - Hvězdičky - 10:00
2
Angličtina 11. lekce
3 4 5
6
Adaptační klub Sluníčko - lekce 8 - 15:00
7
Barvička 12. lekce
8 9
Badatel 10. lekce
10 11 12
13
Návštěva knihovny s předškoláky
Adaptační klub Sluníčko - lekce 9 - 15:00
14
Focení dětí Brno s jarní tématikou - 8:00
15
1. plavání
16
Angličtina 12. lekce
17
Návštěva školy s předškoláky
18 19
20
Adaptační klub Sluníčko - lekce 10 - 15:00
21 22 23
Badatel 11. lekce
Odemykání lesa - velká tematická vycházka do lesa - 10:00
24 25 26
27
Adaptační klub Sluníčko - lekce 11 - 15:00
28 29 30
Velikonoční tvoření
Velikonoční dílny v MŠ pro děti a rodiče - 15:00
31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Naše třídy > Žabičky

Žabičky

Do třídy žabiček jsou zpravidla zařazovány děti ve věku 5- 7 let, tedy děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přičemž rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven v době od 8,00 do 12,00 hodin a to ve dnech, kdy je dána povinnost předškolního vzdělávání (§ 1c odst. 1,2 vyhlášky 14/2005 Sb., vyhlášky o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Tato třída je tedy zpravidla určena také dětem s odloženou školní docházkou. Učitelky v této třídě sestavují Třídní vzdělávací program podle Školního vzdělávacího programu Mateřské školy Ostrava- Petřkovice, U Kaple 670, přísp. organizace. Ve spolupráci se zákonnými zástupci a na základě podkladů či doporučení z PPP, SPC a dalších odborníků zpracováváme Individuální plány a Plány pedagogické podpory u dětí s OŠD, či u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Díky pravidelné diagnostice, tedy cílenému zaměřování se na danou oblast a vyhodnocování pokroků i případných neúspěchů, se daří obtíže  dítěte zmírňovat, či postupně odstraňovat a usnadňovat jim tak přechod k základnímu vzdělávání. Pestrá vzdělávací nabídka je vytvářena spolu s hlavními aktéry vzdělávání, kterými jsou samy děti a je prostředkem k získávání potřebných poznatků i dovedností, k rozvoji schopností a k vytváření postojů a hodnot, které dětem umožní nejen úspěšné zahájení školní docházky, ale i chuť tvořit, zkoumat, objevovat a vzdělávat se po celý život. Děti jsou během školního roku výrazně podporovány ke vzájemným pozitivním vztahům, jsou vedeny k uvědomění si vlastní hodnoty, ke tvořivosti, vynalézavosti a fantazii. U nejstarších dětí chceme zcela naplňovat potřebu seberealizace.  Velká pozornost je v této třídě rovněž věnována rozvoji grafomotoriky, hrubé motoriky a získávání matematické i čtenářské pregramotnosti.  Děti se v průběhu školního roku mají možnost zúčastnit mnoha nejrůznějších akcí pořádaných jak v rámci třídy, tak i celé mateřské školy a také zúčastnit se různých představení na veřejných akcích pořádaných školou, zřizovatelem či jinými organizacemi a spolky.

V rámci spolupráce s místní základní školou pořádáme pro rodiče předškoláků pravidelně informativní schůzky s paní ředitelkou ZŠ a paní učitelkou z 1. třídy ZŠ.

Žabičky

Žabičky