Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Pálení čarodějnic na Starém nádraží - 16:00
1 2
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25 pro nové zájemce
3
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25 pro nové zájemce
4 5
6
Planeta země a my - 9:00
7 8 9 10 11 12
13 14
Malý řemeslník 1. lekce - jen pro předškoláky
15
Odpoledne pro maminku - školní akce ke Dni Matek
Odpoledne pro maminku - školní akce ke Dni Matek - 15:00
16 17 18 19
20 21
Malý řemeslník 2. lekce - jen pro předškoláky
22 23 24 25 26
27 28
Malý řemeslník 3. lekce - jen pro předškoláky
29 30 31
Školní výlet na kozí farmu
Celoškolní výlet za zvířátky na farmu do Havířova - Dolní Suchá 8:15
1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Naše třídy > Žabičky

Žabičky

Do třídy žabiček jsou zpravidla zařazovány děti ve věku 5- 7 let, tedy děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přičemž rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven v době od 8,00 do 12,00 hodin a to ve dnech, kdy je dána povinnost předškolního vzdělávání (§ 1c odst. 1,2 vyhlášky 14/2005 Sb., vyhlášky o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Tato třída je tedy zpravidla určena také dětem s odloženou školní docházkou. Učitelky v této třídě sestavují Třídní vzdělávací program podle Školního vzdělávacího programu Mateřské školy Ostrava- Petřkovice, U Kaple 670, přísp. organizace. Ve spolupráci se zákonnými zástupci a na základě podkladů či doporučení z PPP, SPC a dalších odborníků zpracováváme Individuální plány a Plány pedagogické podpory u dětí s OŠD, či u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Díky pravidelné diagnostice, tedy cílenému zaměřování se na danou oblast a vyhodnocování pokroků i případných neúspěchů, se daří obtíže  dítěte zmírňovat, či postupně odstraňovat a usnadňovat jim tak přechod k základnímu vzdělávání. Pestrá vzdělávací nabídka je vytvářena spolu s hlavními aktéry vzdělávání, kterými jsou samy děti a je prostředkem k získávání potřebných poznatků i dovedností, k rozvoji schopností a k vytváření postojů a hodnot, které dětem umožní nejen úspěšné zahájení školní docházky, ale i chuť tvořit, zkoumat, objevovat a vzdělávat se po celý život. Děti jsou během školního roku výrazně podporovány ke vzájemným pozitivním vztahům, jsou vedeny k uvědomění si vlastní hodnoty, ke tvořivosti, vynalézavosti a fantazii. U nejstarších dětí chceme zcela naplňovat potřebu seberealizace.  Velká pozornost je v této třídě rovněž věnována rozvoji grafomotoriky, hrubé motoriky a získávání matematické i čtenářské pregramotnosti.  Děti se v průběhu školního roku mají možnost zúčastnit mnoha nejrůznějších akcí pořádaných jak v rámci třídy, tak i celé mateřské školy a také zúčastnit se různých představení na veřejných akcích pořádaných školou, zřizovatelem či jinými organizacemi a spolky.

V rámci spolupráce s místní základní školou pořádáme pro rodiče předškoláků pravidelně informativní schůzky s paní ředitelkou ZŠ a paní učitelkou z 1. třídy ZŠ.

Žabičky

Žabičky