Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Adaptační klub Sluníčko - lekce 11 - 15:00
28 29
3. lekce plavání
30
Velikonoční tvoření
Velikonoční dílny v MŠ pro děti a rodiče - 15:00
31
Vystoupení v Kulturním domě
1 2
3
Adaptační klub Sluníčko - lekce 12 - 15:00
4 5 6
Badatel 12. lekce
7 8 9
10
Adaptační klub Sluníčko - lekce 13 - 15:00
11 12 13
Sférické kino - Země a vesmír - 9:00
14 15 16
17
Adaptační klub Sluníčko - lekce 14 - 15:00
18
Myška Klárka, veverka Terka a Budulínek - téma ekologie - 9:00
19 20 21 22 23
24
Adaptační klub Sluníčko - lekce 15 - 15:00
25 26 27
Divadlo Letadlo - Výprava za ledním medvědem - 10:30
28
Rej čarodějnic na Starém nádraží - 16:00
29 30
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Naše třídy > Žabičky

Žabičky

Do třídy žabiček jsou zpravidla zařazovány děti ve věku 5- 7 let, tedy děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přičemž rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven v době od 8,00 do 12,00 hodin a to ve dnech, kdy je dána povinnost předškolního vzdělávání (§ 1c odst. 1,2 vyhlášky 14/2005 Sb., vyhlášky o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Tato třída je tedy zpravidla určena také dětem s odloženou školní docházkou. Učitelky v této třídě sestavují Třídní vzdělávací program podle Školního vzdělávacího programu Mateřské školy Ostrava- Petřkovice, U Kaple 670, přísp. organizace. Ve spolupráci se zákonnými zástupci a na základě podkladů či doporučení z PPP, SPC a dalších odborníků zpracováváme Individuální plány a Plány pedagogické podpory u dětí s OŠD, či u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Díky pravidelné diagnostice, tedy cílenému zaměřování se na danou oblast a vyhodnocování pokroků i případných neúspěchů, se daří obtíže  dítěte zmírňovat, či postupně odstraňovat a usnadňovat jim tak přechod k základnímu vzdělávání. Pestrá vzdělávací nabídka je vytvářena spolu s hlavními aktéry vzdělávání, kterými jsou samy děti a je prostředkem k získávání potřebných poznatků i dovedností, k rozvoji schopností a k vytváření postojů a hodnot, které dětem umožní nejen úspěšné zahájení školní docházky, ale i chuť tvořit, zkoumat, objevovat a vzdělávat se po celý život. Děti jsou během školního roku výrazně podporovány ke vzájemným pozitivním vztahům, jsou vedeny k uvědomění si vlastní hodnoty, ke tvořivosti, vynalézavosti a fantazii. U nejstarších dětí chceme zcela naplňovat potřebu seberealizace.  Velká pozornost je v této třídě rovněž věnována rozvoji grafomotoriky, hrubé motoriky a získávání matematické i čtenářské pregramotnosti.  Děti se v průběhu školního roku mají možnost zúčastnit mnoha nejrůznějších akcí pořádaných jak v rámci třídy, tak i celé mateřské školy a také zúčastnit se různých představení na veřejných akcích pořádaných školou, zřizovatelem či jinými organizacemi a spolky.

V rámci spolupráce s místní základní školou pořádáme pro rodiče předškoláků pravidelně informativní schůzky s paní ředitelkou ZŠ a paní učitelkou z 1. třídy ZŠ.

Žabičky

Žabičky