O škole

Dostatečně velké a prosvětlené třídy umožňují vytvoření vhodných center pro hravé a pohybové aktivity dětí, individuální činnosti i odpočinek. 

Všechny třídy jsou kompletně vybaveny novým kvalitním a veselým nábytkem. Vzdělávací činnosti v naši MŠ jsou založeny na metodě přímých zážitků dítěte, využívaní dětské zvídavosti a potřeby objevovat, umožňování hledat samostatné cesty tvořivým myšlením, vlastním nápadem a aktivní účastí. Školní i mimoškolní aktivity jsou zobrazeny v kalendáři školky.


Naše třídy


Náš den v mateřské škole

6.00 – 7:00 probíhá scházení dětí ve třídě Sluníček, spontánní hry dětí dle jejich volby a zájmu (do 8,15 probíhá scházení dětí v jednotlivých třídách)

7:00  děti ze třídy Hvězdiček a Žabiček odcházejí s paní učitelkou do svých tříd


7:00 –8:00  v jednotlivých třídách probíhají ranní spontánní hry a činnosti dle volby a zájmu dětí v prostorách třídy u stolečků i herny, která nabízí tematické herní koutky i prostor pro pohybové hry


8:00 – 8:30 probíhají individuální činnosti, didakticky zacílené herní  činnosti a pohybové aktivity v herně
8:30 – 9:30  děti jsou seznámeny s programem dne formou diskusního kruhu, poté probíhá ranní cvičení a pohybové hry, následuje hygiena před svačinkou a dopolední svačina
9: 30 –10:00 probíhají řízené vzdělávací činnosti (tvořivé, výtvarné, jazykové, dramatické, hudební, hudebně- pohybové, experimentální, poznávací atd. vždy k danému tématu)


10:00 -11:30 převlékáme se na pobyt venku – vycházky, hry na školní zahradě, na dopravním hřišti, hry v pískovištích / v případě nepříznivého počasí, či špatných hodnot ovzduší pokračují řízené náhradní činnosti viz. Třídní vzdělávací program./


11.30 – 12.15 vracíme se do školky- v šatně trénujeme sebeobsluhu- převlékání, následuje hygiena a příprava na oběd a poté obědváme


12.15(12.30) – 14.00 hygiena po jídle, příprava na odpočinek, poslech pohádky, odpočinek na lehátku


14.00-16.00  po odpočinku nás čeká opět hygiena před svačinkou, odpolední svačina, odpolední volné herní činnosti a  zájmové aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky. Za příznivého počasí probíhají odpolední činnosti také na školní zahradě.

Stanovený režim je dle potřeby jednotlivých tříd flexibilní.


Nabízíme tyto aktivity

Lyžování se sluníčkem na Bílé (pro děti 5-7 let)
Klub Sluníčko pro maminky s dvouletými dětmi (leden- květen)
Plavání (pro děti 5-7 let)
Malý badatel (experimentování a bádání)
Barvička (netradiční výtvarné techniky)
Do rytmu se hýbej (pohybově-taneční aktivity)
Logo chvilky (dle individuálních potřeb na podnět rodičů)