• Home
  • O škole
  • Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída se nachází v přízemí budovy školy a navštěvují ji nejmladší děti od 2 let.
Do třídy Sluníček chodí zpravidla děti ve věku 2 až 4 let, třída je tedy přizpůsobena nejmladším dětem ze školičky. Dětem se v této třídě věnují paní učitelky Lucie Kunčická a Mgr. Hana Ohnheiser.
Třída pracuje podle Školního vzdělávacího programu Mateřské školy. Tento plán vzdělávání dětí je přizpůsobován ve třídě Sluníček nejmladším dětem, respektive jejich věku, schopnostem i aktuální situaci ve třídě.
Na začátku školního roku se učitelky snaží, aby si děti začaly postupně zvykat na nové prostředí, děti i dospělé. Pokud maminky využívají klub sluníčko, který umožňuje dítěti poznat prostředí mateřské školy v jejich doprovodu, bývá zpravidla adaptační období kratší. Děti se během školního roku učí samostatnosti v sebeobsluze a také se rozvíjí v dodržování hygienických návyků. Pro děti jsou připravovány  hudebně pohybové činnosti i sportovní činnosti, zejména básničky s pohybem mají nejmladší děti při cvičení velice rády. Učitelky dětem nabízí výtvarné aktivity, hudební chvilky, činnosti k rozvoji řeči, myšlení s důrazem na smyslové vnímání.
Cílem, který učitelky v nejmladší třídě sledují, je vést děti ke společnému soužití, k dodržování jednoduchých pravidel ve skupině. Děti se učí hrát si nejprve vedle sebe, později zatouží po kontaktu a hře s druhým dítětem, po ukončení této fáze vývoje dětské hry učitelka pomáhá a podporuje hru dětí ve skupině. Péče a podpora učitelek, směřuje k tomu, aby se děti začaly do mateřské školy postupně těšit a získávaly v novém prostředí mateřské školy pocit bezpečí.
Přestože jsou v této třídě nejmladší děti, během školního roku mají možnost zúčastnit se mnoha akcí pořádaných jak v rámci třídy, tak i celé mateřské školy.